Algemene actievoorwaarden win-acties KipKep

Wedstrijd wordt georganiseerd door KipKep B.V.

Deelname actie

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je op KipKep.nl het inschrijfformulier hebt ingevuld.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie.
 4. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 5. Medewerkers van KipKep zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 6. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie.
 7. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier op onze website.
 8. KipKep is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de KipKep nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden of indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. KipKep is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 4. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 5. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.

Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met KipKep via: service@kipkep.com