1. ALGEMEEN

Deze actie met aankoopverplichting (hierna: “de actie”) wordt georganiseerd door KipKep BV, Balsemienstraat 4, Eindhoven (hierna: “KipKep”). De actie dient ter promotie van geselecteerde KipKep producten: KipKep Woller warmtekussen.

 • Deze actie loopt van 30 januari 2023 t/m 12 februari 2023 en speelt zich uitsluitend af bij deelnemende retailers. 
 • Deelnemend product: KipKep Woller warmtekussen. Ontvangend product: KipKep Woller Cover.
 • Bij deelname via bol.com kun je uitsluitend een losse hoes ontvangen na het uploaden van je aankoopfactuur van bol.com op www.kipkep.nl/winter-promo-woller-bol. Dit kan tot t/m 22 februari 2022.
 • Let op wanneer je een KipKep Woller aanschaft bij bol.com, deze besteld bij bol.com zelf en niet bij een externe verkoper op bol.com.
 • Door deelname aan deze actie wordt de deelnemer geacht op de hoogte te zijn van deze actievoorwaarden en verklaart deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden.
 • De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie zal door de Organisator bekendgemaakt worden via de website www.kipkep.nl.
 • Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is de Organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen, die zo veel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
 • Op deze (actie)voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden, de Actiewebsite of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de woonplaats van de verwerende partij.
 • KipKep behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers, om haar motiverende redenen, van deelname uit te sluiten en om de gratis Woller Cover niet te verstrekken, in het bijzonder indien KipKep misbruik door de deelnemer vermoedt. De deelnemer kan in die gevallen geen aanspraak op enige (schade)vergoeding maken.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door KipKep.
 • De Organisator heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen om de Actie zonder problemen te laten verlopen. Mocht de Actie desondanks tijdelijk onderbroken of eventueel stopgezet moeten worden, dan neemt de Organisator uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben deelnemers aan de Actie geen recht op schadevergoeding. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere rechtsvordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de Organisator.
 • KipKep is niet aansprakelijk voor een voortijdige uitverkoop van de deelnemende KipKep producten bij de deelnemende retailers.
 • De persoonsgegevens die worden gevraagd om je aanvraag te kunnen verwerken worden binnen 3 maanden na afloop van de actie verwijderd. Je persoonsgegevens worden niet doorverkocht of gebruikt voor andere doeleinden dan voor de verwerking van jouw aanvraag. Door deel te nemen aan deze actie ga je hiermee akkoord.
 • KipKep BV is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens en zij zal de gegevens die je met haar deelt in het kader van deze promotie verwerken in lijn met haar privacybeleid, voor de doeleinden van deze promotie. Voor deze doeleinden kan KipKep jouw persoonsgegevens delen met andere KipKep entiteiten en derde partijen die handelen in naam van KipKep en kan zij, in dit kader, uw persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Unie. Jouw gegevens zullen steeds van adequate bescherming en garanties genieten. Je kunt je recht op toegang, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van gegevens, verzet of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die KipKep over je heeft, uitoefenen, je toestemming intrekken of je voorkeuren en abonnementen wijzigen door contact op te nemen met KipKep BV – afdeling service – Balsemienstraat 4, Eindhoven – [email protected]. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Je vindt ons gehele Privacybeleid, inclusief meer informatie over uw rechten in verband met gegevensbescherming en hoe je deze kan uitoefenen, online op www.kipkep.nl/privacy-policy.


2. De Actie & hoe deel te nemen

Om een Woller Cover wasbare hoes t.w.v. € 8,95 te ontvangen koop je gedurende de actieperiode (30 januari 2023 t/m 12 februari 2023) bij één van de deelnemende retailers een KipKep Woller warmtekussen. Zie op de pagina www./kipkep.nl/winter-promo-woller welke retailers er deelnemen aan deze Actie. 

 • Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland en België woonachtige natuurlijke personen die aldaar beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.
 • Per gekochte Woller warmtekussentje wordt één Woller Cover opgestuurd. Staan er dus meerdere Wollers op 1 factuur, dan ontvang je meerdere hoezen.
 • De Woller Cover is niet inwisselbaar voor geld.
 • Voor de kleuren geldt dat er helaas geen kleur naar keuze doorgegeven kan worden. KipKep stelt blauwe, grijze en gele hoezen “ad-random” beschikbaar. 
 • De Woller Covers kunnen niet geruild of retour genomen worden.
 • De Woller Cover mag alleen gebruikt worden met het KipKep Woller warmtekussentje. De Woller mag zonder deze hoes niet gebruikt worden. Gebruik van het door KipKep ter beschikking gestelde Woller Cover is voor rekening en risico van de deelnemer. Lees altijd de handleiding van de Woller warmtekussen door vóór gebruik. 
 • De deelnemende retailers zal de Woller Cover bij je bestelling voegen. Koop je de Woller via bol.com, volg dan de aanwijzigingen genoemd onder punt 3.


3. deelname via bol.com

 • Let op: Let op wanneer je een KipKep Woller aanschaft bij bol.com, deze bestelt bij bol.com zelf en niet bij een externe verkoper op bol.com. 
 • Bij aankoop op bol.com: ga naar www.kipkep.nl/winter-promo-woller-bol. Vul de gevraagde persoonsgegevens in. Upload hier je aankoopbewijs en klik op de knop “Verzend formulier”.
  Je aankoop heeft plaatsgevonden tussen 30 januari 2023 t/m 12 februari 2023. Verstuur je aanvraag ten laatste voor 28 februari 2023.
 • Je ontvangt maximaal 1 Woller Cover per Woller warmtekussen.
 • Je factuur moet goed leesbaar zijn; je aangekochte KipKep Woller, de datum en het factuurnummer dienen goed zichtbaar te zijn. Het systeem leest deze gegevens uit en zonder deze gegevens of wanneer deze gegevens niet leesbaar zijn kan de aanvraag niet in behandeling genomen worden.
 • Je krijgt de Woller Cover wasbare hoes gratis thuisgestuurd. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van een correct email- en huisadres. Op het emailadres ontvangt deelnemer zijn bevestiging van deelname en op het huisadres ontvangt deelnemer de Woller Cover. KipKep is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van deze email en vervolgens de ontvangst van de Woller Cover. Heb je na de aanvraag geen bevestiging ontvangen? Neem dan binnen de actieperiode contact op via [email protected].
 • Bewaar je factuur tot je de Woller Cover hebt ontvangen. We kunnen de factuur als bewijs opvragen.
 • Medewerkers van Bol.com zijn uitgesloten van deelname.


4. Overig

 • Als je vragen hebt over deze actie of over je deelname dan kun je contact opnemen via [email protected] of via een “direct bericht” op ons instagram account @kipkep.nl.
 • Op uiterlijk 12 mei 2023 worden de gegevens van alle deelnemers verwijderd. Heb je nog vragen die betrekking hebben op deze actie of jouw deelname? Stel deze dan vóór 22 februari 2023, na deze datum kunnen we je helaas niet meer helpen en vervalt je recht op een Woller Cover.
 • KipKep kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actievoorwaarden of deze Actie. KipKep is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiende uit deelname aan deze Actie en/of het gebruik van de Woller en Woller Cover.
 • Door deelname aan deze actie verklaar je je akkoord met de actievoorwaarden.